Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2011


Photo Set: Umbrella(s)

Funeral, Zojoji Temple, Tokyo, Feb 2011
Wedding, Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2011
Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2011
Zojoji Temple, Tokyo, Mar 2011
Shinagawa Station, Tokyo, May 2011
Chigasaki, May 2011
Seoul, Korea, June 2011
Shibakoen, Tokyo, July 2011
Zojoji Temple, Tokyo, July 2011
Shibuya, Tokyo, Aug 2011
Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2012
Tamachi, Tokyo, Mar 2012
Azabu, Tokyo, Mar 2012
Komachi, Kamakura, Apr 2012
Komachi, Kamakura, Apr 2012
Shibakoen, Tokyo, Apr 2013
Hamamatsucho, Tokyo, June 2013
Yamashitacho, Yokohama, Aug 2013
Yoshihiro Kitazawa, Mikawaya Umbrella Specialty Shop, Nishinomon, Nagano, Nov 2013
Yukinoshita, Kamakura, Feb 2014
Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2014
Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2014
Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Feb 2014
Yokosuka, May 2014
Myohonji Temple, Kamakura, Mar 2015
Myohonji Temple, Kamakura, Mar 2015
Omachi, Kamakura, Mar 2016
Daimon, Tokyo, Apr 2016
Shibakoen, Tokyo, Jan 2018
Ginza, Tokyo, July 2018
Sengokuhara, Hakone, July 2018
Omachi, Kamakura, Dec 2018
Hongakuji Temple, Kamakura, Dec 2018
Komachi, Kamakura, Sep 2019
Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, July 2020
Myohonji Temple, Kamakura, Mar 2021